Friskus
HavGlede

Det blir Friskustur til Fedje onsdag 7. august. 

Friskus tur er for dei som treng tilrettelagt aktivitet.

Program kjem etter kvart

Det kjem invitasjon i posten.