Friskus
HavGlede

Det blir Friskustur til Fedje onsdag 8. august. 

Friskus tur er for dei som treng tilrettelagt aktivitet.

Det er avtalt med Ingemar at han køyrer dei som er på AUFERA rett til Sævrøy kai. Resten blir henta i Vestlia 14.45. 

Planen for dagen:


15.15 Ferje til Fedje

16.00 Middag på Fedje 

17.30  Aktivitetar: fisketur/sightseeing i båt og bilderebus på land

19.55 Ferje tilbake til Austrheim 


Det kjem invitasjon i posten.