Friskus
HavGlede

Det vert Friskustur til Skjerjehamn 7. august kl. 16.30 frå Mastrevik kai.

Middag i Skjerjehamn (pris kjem)

Tur i "Blue Garden"

Is på kaien.

Fisking på veg heim.

Ankomst Mastrevik kai ca. 20.00-20.30